Cỏ Nhân Tạo Giá Gốc

Cỏ nhân tạo sân vườn

Cỏ nhân tạo dán tường ốp tường VNG-10S

Cỏ nhân tạo dán tường ốp tường VNG-10S

Giá : 45.000 – 60.000/m2
Mã sản phẩm : Cỏ sân vườn VNG-10S
– Dtex: 2.200
– Chiều dài cỏ : 10 mm
– Khoảng cách hàng : 3/16 inch
– Số mũi khâu/m : 300 mũi/m
– Màu sắc : Xanh sẫm
– Khổ : ngang 2m, dài 25m
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV30

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV30

Mã sản phẩm : TNXSV30
– Dtex: 11.000
– Chiều cao cỏ : 30mm
– Khoảng cách hàng : 3/8 inch
– Số mũi khâu/m : 150 mũi/m
– Màu sắc : Xanh
– Khổ : ngang 2m, dài 25m
– Chống tia UV
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

Cỏ nhân tạo sân vườn SIERRA 25

Cỏ nhân tạo sân vườn SIERRA 25

Mã sản phẩm: TNXSVSIERRA25
– Dtex: 10000
– Chiều cao cỏ : 25mm
– Khoảng cách hàng : 3/8 inch
– Số mũi khâu/m2 : 13650
– Màu sắc : Xanh full
– Khổ : ngang 2m, dài 20m
– Chống tia UV
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSVX35

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSVX35

Mã sản phẩm : TNXSVX35
– Dtex: 12.000
– Chiều cao cỏ : 35mm
– Khoảng cách hàng : 3/8 inch
– Số mũi khâu/m2 : 16800
– Chất liệu : PP + Fleece + SBR
– Màu sắc : Xanh full
– Khổ : ngang 2m, dài 20m
– Chống tia UV
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV35

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV35

Mã sản phẩm : TNXSV35
– Dtex: 12.000
– Chiều cao cỏ : 35mm
– Khoảng cách hàng : 3/8 inch
– Số mũi khâu/m2 : 16800
– Chất liệu : PP + Fleece + SBR
– Màu sắc : Xanh úa
– Khổ : ngang 2m, dài 20m
– Chống tia UV
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV25

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV25

Mã sản phẩm : TNXSV25
– Dtex: 11000
– Chiều cao cỏ : 25mm
– Khoảng cách hàng : 3/8 inch
– Số mũi khâu/m2 : 150 mũi/m2
– Màu sắc : Xanh úa
– Khổ : ngang 2m, dài 25m
– Chống tia UV
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV20

Cỏ nhân tạo sân vườn TNXSV20

Mã sản phẩm : TNXSV20
– Dtex: 11000
– Chiều cao cỏ : 20mm
– Khoảng cách hàng : 3/8 inch
– Số mũi khâu/m2 : 150mũi/m2
– Màu sắc : Xanh tươi
– Khổ : ngang 2m, dài 25m
– Chống tia UV
– Chống cháy lan
– An toàn cho sức khỏe

tu van